Möt vår pedagog Doris

Hur skulle du beskriva Qvalitetspoolen som arbetsgivare?
Qvalitetspoolen visar tillit och tilltro till den anställde och utgår från ens förmåga och kompetens. Man fortsätter även att växa i poolen genom fortbildning och föreläsningar som erbjuds.

Varför började du jobba som förskollärare på Qvalitetspoolen?
Jag sökte mig till Qvalitetspoolen för att dokumentation och möten tog för mycket tid från barnen. I dag är jag den närvarande pedagogen med full fokus på barnen.

Vad gjorde du innan du började jobba på Qvalitetspoolen?
Innan jag började på Qvalitetspoolen arbetade jag som förskollärare i många år, både kommunalt och privat.

Vad är det absolut bästa med att jobba som förskollärare?
Att jobba som förskollärare är roligt, utvecklande, utmanande och varierande. Ingen dag är den andra lik. Det är ett viktigt jobb där vi som pedagoger lägger grunden till det livslånga lärandet. Det är spännande med alla nya möten med barn, föräldrar och andra pedagoger.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli behörig förskollärare/ barnskötare?
Till dig som funderar på att bli behörig förskollärare vill jag bara säga att det är ett mycket roligt och viktigt jobb. Att arbeta med barn och deras utveckling under en del av livet som är så viktig är utmanande och intressant.