Pedagoglyftet

BRÅKA SMARTARE – EN FORTBILDNING I KONFLIKTHANTERING

Denna fortbildning ger dig verktyg att hantera de motsättningar som uppstår i vardagen i skolan....

Läs mer

SOCIALA MEDIER OCH NÄTMOBBING

Många konflikter mellan barn och unga startar på nätet och kommer sedan till skolan där...

Läs mer

Lär dig hjärt- lungräddning och första hjälpen!

Under denna föreläsning kommer du att få kunskap i hur du bäst agerar i en...

Läs mer

LIKA OLIKA-METODEN – EN FORTBILDNING OM TOLERANS OCH ÖPPENHET

Lika Olika-metoden verkar för att minska främlingsfientlighet och utanförskap för att istället bygga tolerans och...

Läs mer

#METOO – EN CRASH COURSE I HUR VI TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR OCH SÄTTER STOPP FÖR OACCEPTABLA BETEENDEN

För att vi ska kunna förebygga och agera mot sexuella trakasserier och övergrepp måste vi...

Läs mer