Om oss

Barnets bästa i fokus

På Qvalitetspoolen står alltid den pedagogiska kvaliteten och barnets bästa i fokus. För oss är varje dag lika viktig. Förskolan lägger grunden för barnens framtid. Därför anställer och rekryterar vi bara behöriga förskollärare och barnskötare – det gör oss unika.

Affärsidé

Att till förskola och skola hyra ut behöriga förskollärare och barnskötare, med relevant utbildning och erfarenhet, som kan bidra med kunskap, idéer och energi för kortare och längre uppdrag. Samt att på uppdrag av förskolor genomföra professionella och kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser av behöriga förskolepedagoger.

Kvalitetssäkring

Nöjda kunder är vår bästa marknadsföring. Därför arbetar vi med ett omfattande kvalitetssäkringsarbete utifrån en noggrant framtagen kvalitetsplan. Uppföljning sker i form av kontinuerlig avstämning med uppdragsgivaren, vi använder oss även av skriftlig kvalitetskontroll.

Kunder och erfarenhet

Idag har vi ett nära och framgångsrikt samarbete med omkring 150 förskolor i Stockholms län som vi hjälper med bemanning och rekrytering. Vi har sedan 1999 byggt upp långvariga och förtroendefulla relationer med våra kunder. Vi är ledande på marknaden för behöriga förskollärare och barnskötare.