Handledning för förskolepersonal

Nu erbjuder vi professionell handledning för förskolepersonal! Tomas Järmén är utbildad förskollärare och handledare.

”Jag drivs av ett starkt intresse för mänskligt samspel och dynamiken i detta. Jag fascineras av att i arbetet som handledare tillsammans med personal frigöra kunskap och hitta alternativa pedagogiska vägar som kan lösa verksamhetens problem.” – Tomas Järmén

Läs mer om hur Tomas kan jobba med er förskola här!