Handledning för förskolepersonal

I förskolans uppdrag ingår att lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik, för alla barn som deltar. I detta uppdrag kan förskolepersonalen möta flera utmaningar på vägen.

Utmaningarna kan bl. a. vara:

  • att förstå och bemöta svårstyrda barn
  • att lösa konflikter
  • att pedagogiskt leda stora barngrupper
  • att se alla barns behov
  • att möta föräldrar i svåra samtal
  • att kommunicera och enas kring arbetsmetoder i verksamheten

Qvalitetspoolen erbjuder handledning/coachning och även deltagande observation. Vår handledare och coach är Tomas Järmén. Han är aktiv förskollärare och utbildad handledare som under fyrtio år har haft många skilda befattningar samt handledningsuppdrag inom förskola/skola.

Låter det intressant? Välkommen att höra av er för mer information och samtal om vad ert uppdrag skulle behöva innehålla och hur det skulle kunna utformas.

Kontakt
Tel: 08-648 22 00
info@www.qvalitetspoolen.se