Auktoriserat bemanningsföretag

Qvalitetspoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag – en kvalitetssäkring och garanti för såväl kunder som anställda.

Vi är en trygg och pålitlig samarbetspartner till er verksamhet. Det ställs höga krav på ett företag för att kunna få och behålla en auktorisation. Auktorisationen försvårar också för oseriösa företag att verka i branschen.

Qvalitetspoolens auktorisation intygar bl a att:

  • Vi följer Bemanningsföretagens etiska riktlinjer
  • Vi har en fastställd jämställdhetsplan
  • Vi har en omfattande ansvarsförsäkring
  • Vi har tecknat kollektivavtal
  • Vi följer och håller oss à jour gällande lagar och regler i branschen och på arbetsmarknaden