Aktuellt

LIKA OLIKA-METODEN – EN FORTBILDNING OM TOLERANS OCH ÖPPENHET

Lika Olika-metoden verkar för att minska främlingsfientlighet och utanförskap för att istället bygga tolerans och...

Läs mer

#METOO – EN CRASH COURSE I HUR VI TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR OCH SÄTTER STOPP FÖR OACCEPTABLA BETEENDEN

För att vi ska kunna förebygga och agera mot sexuella trakasserier och övergrepp måste vi...

Läs mer

VÄX SOM VIKARIE PÅ FÖRSKOLA!

Denna fortbildning riktar sig till dig som vill utvecklas som vikarie inom förskolan. Mycket av...

Läs mer

Skapa ett bra klassrumsklimat! – Utifrån ett retoriskt, pedagogiskt och sceniskt perspektiv

Välkommen på terminens första fortbildning med Pedagoglyftet! Fortbildningen handlar om hur du som vikarie kan...

Läs mer

Möt vår pedagog Anders!

Hur skulle du beskriva Qvalitetspoolen som arbetsgivare? Qvalitetspoolen är en bra arbetsgivare. Om jag undrar...

Läs mer
Qvalitetspoolen