Vi hjälper er att rekrytera kompetenta pedagoger

Genom att låta Qvalitetspoolen ta hand om rekryteringen frigör du värdefull tid och energi till annat. Vi är proffs på rekrytering av förskolepedagoger och hjälper till med hela eller delar av processen.

Mer om Qvalitetspoolens rekryteringstjänster