Om Qvalitetspoolen

Dagar då ordinarie personal är borta måste förskolans verksamhet fortsätta att fungera med bibehållen hög pedagogisk kvalitet. Att en människa kan göra stor skillnad vet vi. Vi vet också att det som avgör är vem som tillfälligt ersätter ordinarie personal. Många förskolor kämpar med att hitta kompetent personal som kan rycka in vid sjukdom, tjänstledighet eller annan frånvaro. Just därför har vi specialiserat oss på behörig personal till förskola för kortare och längre uppdrag. Det har vi gjort sedan 1999.

Mer om Qvalitetspoolen

Vi hjälper er att rekrytera kompetenta pedagoger

Genom att låta Qvalitetspoolen ta hand om rekryteringen frigör du värdefull tid och energi till annat. Vi är proffs på rekrytering av förskolepedagoger och hjälper till med hela eller delar av processen.

Mer om Qvalitetspoolens rekryteringstjänster

Behörig personal

Vår stolthet är våra rutinerade och handplockade pedagoger. Alla är behöriga, fortbildas kontinuerligt och är trygga i rollen som vikarie.

Mer om våra pedagoger

Förskolor

Idag har vi ett nära och framgångsrikt samarbete med omkring 150 förskolor i Stockholms län. Vi hjälper dom med professionell bemanning och rekrytering.

Mer om oss

Auktorisation

Qvalitetspoolen är sen 2014 ett auktoriserat bemanningsföretag. Vår auktorisation är en kvalitetssäkring och garanti för såväl våra kunder som anställda.

Mer om auktorisationen